Ettevõttest

Kes me oleme?

Asutatud aastal 1891, on Metaprint pidevalt arenev ja innovaatiline aerosoolpakendite tootja.

Asutatud aastal 1891, on Metaprint pidevalt arenev ja innovaatiline aerosoolpakendite tootja.

Oleme Eesti kapitalil põhinev tööstusettevõtete grupp, mis omab valdkonnas katkematut tootmiskogemust üle 100 aasta. Täna tuntakse meid trükitud kolmeosalise aerosoolpudeli tootjana, millega alustasime aastal 2003. Meie kliendid on üle Euroopa eri tootmisvaldkondadest, alates kosmeetika ja tehniliste toodete tootjatest kuni toiduainetööstuseni. Jätkusuutliku kasvu tagavad standardiseeritud toomisprotsessid ning suure kogemuste pagasiga püsiv töötajaskond, kelle kasutada on kõige ajakohasemad tehnoloogiad ja materjalid. Meie meeskonda kuulub üle 400 inimese erinevates tootmisüksustes Eestis ja Hollandis.

Metaprint läbi aastate

Mehr anzeigen
1891

Ettevõtte asutamine ja tootmise alustamine Paldiskis.

1891

Ettevõtte asutamine ja tootmise alustamine Paldiskis.

1923

Plekile trükkimise algus.

1923

Plekile trükkimise algus.

2003

Tallinna tehase tootevalikusse lisandus aersoolpudel.

2003

Tallinna tehase tootevalikusse lisandus aersoolpudel.

2005

Aerosoolpudelite tootmine laienes Pärnusse.

2005

Aerosoolpudelite tootmine laienes Pärnusse.

2006

Komponentide – otste ja põhjade – tootmise algus Tallinnas.

2006

Komponentide – otste ja põhjade – tootmise algus Tallinnas.

2008

Ofset UV-trükitehnoloogia kasutuselevõtt ja lakivõimsuse suurendamine. Digitaalse trükiettevalmistuse algus.

2008

Ofset UV-trükitehnoloogia kasutuselevõtt ja lakivõimsuse suurendamine. Digitaalse trükiettevalmistuse algus.

2010

Uuema ja kiirema tehnoloogiaga aerosoolpudelite tehase avamine Tallinnas.

2010

Uuema ja kiirema tehnoloogiaga aerosoolpudelite tehase avamine Tallinnas.

2011

Lisandus logistikakeskus Tallinnas.

2011

Lisandus logistikakeskus Tallinnas.

2013

Valmis Pärnu uus pudelitehas, hakati tootma aerosoolpudeleid toiduainete tööstusele.

2013

Valmis Pärnu uus pudelitehas, hakati tootma aerosoolpudeleid toiduainete tööstusele.

2013

Aerosoolpudelite tootmine laienes Venemaale, avati tehas Peterburis.

2013

Aerosoolpudelite tootmine laienes Venemaale, avati tehas Peterburis.

2016

Lisandus logistikakeskus Pärnus.

2016

Lisandus logistikakeskus Pärnus.

2016

Digitaalse trükitehnoloogia kasutuselevõtt.

2016

Digitaalse trükitehnoloogia kasutuselevõtt.

2017

Tehase avamine Heerenveenis Hollandis.

2017

Tehase avamine Heerenveenis Hollandis.

2018

Labori ja trükiettevalmistuse laiendamine ning kaasajastamine.

2018

Labori ja trükiettevalmistuse laiendamine ning kaasajastamine.

2021

Robotlao kasutusele võtmine Pärnu logistikakeskuses.

2021

Robotlao kasutusele võtmine Pärnu logistikakeskuses.

2023

Päikeseenergia kasutuselevõtt Pärnu tehases.

2023

Päikeseenergia kasutuselevõtt Pärnu tehases.

Metaprindi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhineb meie põhiväärtustel:

Metaprindi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhineb meie põhiväärtustel:

  • Kliendikesksus
  • Vastutus
  • Keskkonnasäästlikkus
  • Jätkusuutlikkus
  • Pidev parendamine

Kliendile orienteeritud

Oma tegevuses lähtume alati esmalt klientide vajadustest ja ootustest. Meie eesmärk on klientide rahulolu pidev suurendamine. Oleme tellimuste täitmisel paindlikud, tarnetes täpsed ja meil on oma äris pikaajaline strateegia.

Vastutus

Iga meie ettevõtte töötaja vastutab oma töö kvaliteedi eest ning täidab tööohutuse ja keskkonnanõudeid. Tugineme hea tootmistava põhimõtetele ning täidame meie tegevusele ja toodetele rakenduvate seaduste ja standardite nõudeid. Töötajate heaoluks ja töö tegemiseks oleme loonud avatud ja inspireeriva töökeskkonna, kus on väga head töötingimused. Julgustame kõiki oma töötajaid omandama ja kasutama uusi oskusi ning jagama kolleegidega oma parimaid praktikaid.

Keskkonnasäästlikkus

Täidame kehtivaid keskkonnanõudeid ning väldime oma tegevuses saastamist. Tooraine ja energia optimaalse kasutamisega vähendame keskkonnale avaldatavat ebasoodsat mõju. Sorteerimise ja taaskasutuse kaudu oleme viinud tootmisjäätmete hulga miinimumini. Metaprindi keskkonnapoliitikast lähtuvalt on püstitatud konkreetsed eesmärgid ja seatud ülesanded, mis vaadatakse läbi regulaarselt.

Jätkusuutlikkus

Metaprint on uuendusmeelne ja koostööaldis partner. Töötame alati pikaajaliste lahenduste suunas, et pakkuda oma klientidele asjatundlikku ja usaldusväärset koostööd. Olles erinevate erialaliitude liige, anname oma panuse ühiskonna arengusse. Teeme tihedat koostööd erialaõppeasutuste ja kõrgkoolidega, et arendada valdkonnaõpet ning koolitada tulevasi spetsialiste.

Pidev parendamine

Juhindume põhimõttest, et parendusvõimalusi on lõputult. Oleme pühendunud pidevale ja süstemaatilisele toote-, teenuse-, töökeskkonna ning neid hõlmavate protsesside parendamisele.

Meie juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt järgnevate standardite nõuetele: